Logotype
Sten Jakobsson
Styrelseledamot sedan 2018
Född1949
UtbildningCivilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.
Övrig erfarenhetBland annat verkställande direktör och koncernchef för ABB Sverige.
Andra pågående uppdrag
Tidigare uppdrag under de senaste fem årenStyrelseordförande i Bliekevare Nät AB, Hedbodberget Säliträdberget Bliekevare Finans AB, PWP Produktion AB, Hedbodberget Säliträdberget Bliekevare Holding AB, Bliekevare Vind AB, Hedbodberget Vind AB, Röbergsfjället Nät AB, Säliträdberget Vind AB, Röbergsfjället Vind AB, Brahehus Vind AB, EnBW Sverige Vind AB, Granberget Vind AB, Röbergsfjället Finans AB, Sjisjka Brahehus Finans AB, Sjisjka Brahehus Holding AB och Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag. Styrelseledamot i Stena Metall Aktiebolag, SAAB Aktiebolag och Xylem Inc.
Innehav i Bolaget

-

Oberoende

Oberoende i förhållande till bolagsledningen respektive i förhållande till större aktieägare.