Logotype

Revisorer

Deloitte AB valdes till revisionsbolag på årstämman 2023 för perioden intill slutet av årsstämman 2024. Pernilla Rehnberg är huvudansvarig revisor. Pernilla Rehnberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR.