Logotype

Finansiella mål

Inför noteringen på Nasdaq Stockholm har Arla Plasts styrelse under våren 2021 antagit finansiella mål.

MålBeskrivning
OmsättningstillväxtDen årliga organiska omsättningstillväxten ska, över en konjunkturcykel, uppgå till 5 procent.Detta mål förväntas inte uppnås för räkenskapsåret 2021 eftersom tillväxten var oväntat hög under 2020 på grund av försäljningen av barriärprodukter i början av pandemin.
RörelsemarginalRörelsemarginalen ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 10 procent.
NettoskuldsättningNettoskuld i förhållande till EBITDA ska inte överstiga 2,5 gånger.
UtdelningspolicyUtdelningen till aktieägarna ska uppgå till cirka 30–50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och investeringsbehov.