Logotype

Finansiella mål

Företagets långa historik av stabil försäljningsutveckling och god lönsamhet utgör en solid grund för framtida utveckling. Inför noteringen 2021 antog styrelsen finansiella mål.

MålBeskrivning
OmsättningstillväxtDen årliga organiska omsättningstillväxten ska, över en konjunkturcykel, uppgå till 5 procent.
RörelsemarginalRörelsemarginalen ska, över en konjunkturcykel, uppgå till minst 10 procent.
NettoskuldsättningNettoskuld i förhållande till EBITDA ska inte överstiga 2,5 gånger.
UtdelningspolicyUtdelningen till aktieägarna ska uppgå till cirka 30–50 procent av årets resultat. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och investeringsbehov.