Logotype

Marknaden

Arla Plasts huvudsakliga marknad är Europa men vi  tillverkar och säljer även extruderade plastskivor till många länder utanför Europa. Totalt säljer vi till kunder i mer än 45 länder. 

Extruderade plastskivor
 

PC

Arla Plast har i dagsläget en stark position på den europeiska marknaden för plastskivor i PC (polykarbonat). PC (polykarbonat) delas upp i tre produktkategorier:

• Transparent (TPC)
• Opak (OPC)
• Kanalplastskivor (MWPC)

PC används t ex för att tillverka ljudbarriärer (TPC), industriella detaljer, emballage (OPC) och växthus (MWPC).

Pooltak

ABS

Arla Plast har en stark regional ställning inom plastskivor i ABS i Nordeuropa. 

ABS (akrylinitril-butadien-styren) används främst för att tillverka interiöra och exteriöra fordonsdetaljer samt emballage.

PETG

Arla Plast har en stark europeisk ställning inom plastskivor i PETG. 

PETG (glykolmodifierad polyetentereftalat) används bland annat för att tillverka
produktmontrar och barriärprodukter såsom ”point of sales”.

PMMA

Genom förvärvet av Alphaplex i Tyskland har vi nu också en begränsad position inom PMMA.

PMMA (polymetylmetakrylat) används främst till butiksinredningar såsom ställ, display och skyltar.