Logotype

Marknaden

Arla Plasts primära marknad är Europa men vi  tillverkar och säljer även extruderade plastskivor till många länder utanför Europa. Totalt säljer vi till mer än 45 länder. 

Extruderade plastskivor
 

PC

Arla Plast har i dagsläget en stark position på den europeiska marknaden för plastskivor i PC (polykarbonat). PC delas upp i tre produktkategorier:

• Transparent PC (TPC)
• Opak PC (OPC)
• Multiwall PC (MWPC)

PC används t ex för att tillverka: maskinskydd, bullerskydd och optiskaprodukter (TPC), industriella detaljer, resväskor och paketeringslösningar (OPC) samt pooltak, växthus och olika typer av tak till bland annat sportarenor och tågstationer (MWPC).

Pooltak

ABS

Arla Plast har en stark regional ställning inom plastskivor i ABS (akrylinitril-butadien-styren) i Nordeuropa. 

ABS används främst för att tillverka interiöra och exteriöra fordonsdetaljer samt emballage.

PETG

Arla Plast har en mindre europeisk ställning inom plastskivor i PETG (glykolmodifierad polyetentereftalat). 

PETG används bland annat för att tillverka butiksinredningar, väggbeklädnader och livsmedelsnära produkter produktmontrar och barriärprodukter såsom ”point of sales”.

PMMA

Arla Plast har via distrubtion genom Alphaplex i Tyskland en mindre position inom PMMA (polymetylmetakrylat) i Europa.

PMMA används främst till utomhusapplikationer och butiksinredningar.