Logotype

Aktien

Arla Plast aktie är noterad på Nasdaq Stockholm i Small Cap-segmentet sedan den 25 maj 2021. 

Volume, thousands
[{"d":"2021-05-07","n":"Arla Plast avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2021/arla-plast-avser-att-notera-sina-aktier-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2021-05-14","n":"Arla Plast offentliggör prospekt och pris inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2021/arla-plast-offentliggor-prospekt-och-teckningspris-infor-borsnoteringen-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2021-05-25","n":"Arla Plast offentliggör utfallet av erbjudandet i samband med första handelsdag på Nasdaq Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2021/arla-plast-offentliggor-utfallet-av-erbjudandet-i-samband-med-forsta-handelsdag-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2021-06-16","n":"Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Arla Plast","u":"/media/pressmeddelanden/2021/utnyttjande-av-overtilldelningsoption-i-borsnoteringen-av-arla-plast/"},{"d":"2024-01-11","n":"Arla Plast AB har ingått en avsiktsförklaring om ett potentiellt förvärv av Nudec S.A.","u":"/media/pressmeddelanden/2024/arla-plast-ab-har-ingatt-en-avsiktsforklaring-om-ett-potentiellt-forvarv-av-nudec-sa/"},{"d":"2024-02-16","n":"Inbjudan till presentation av Arla Plast´s bokslutskommuniké för 2023 den 22 februari 2024 kl 10:00","u":"/media/pressmeddelanden/2024/inbjudan-till-presentation-av-arla-plasts-bokslutskommunike-for-2023-den-22-februari-2024-kl-1000/"},{"d":"2024-02-22","n":"Arla Plast AB Bokslutskommuniké 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2024/arla-plast-ab-bokslutskommunike-2023/"},{"d":"2024-03-27","n":"Kallelse till årsstämma i Arla Plast AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2024/kallelse-till-arsstamma-i-arla-plast-ab-publ/"},{"d":"2024-04-04","n":"Arla Plast publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2024/arla-plast-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-for-2023/"},{"d":"2024-04-18","n":"Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q1 2024 resultat den 25 april 2024 kl 10:00","u":"/media/pressmeddelanden/2024/inbjudan-till-presentation-av-arla-plasts-q1-2024-resultat-den-25-april-2024-kl-1000/"},{"d":"2024-04-23","n":"Arla Plast förvärvar Nudec S.A.","u":"/media/pressmeddelanden/2024/arla-plast-forvarvar-nudec-s-a-/"},{"d":"2024-04-25","n":"Delårsrapport januari - mars 2024","u":"/media/pressmeddelanden/2024/delarsrapport-januari--mars-2024/"},{"d":"2024-05-07","n":"Kommuniké från årsstämma i Arla Plast AB","u":"/media/pressmeddelanden/2024/kommunike-fran-arsstamma-i-arla-plast-ab/"},{"d":"2024-06-04","n":"Mikael Friman ny CFO på Arla Plast AB","u":"/media/pressmeddelanden/2024/mikael-friman-ny-cfo-pa-arla-plast-ab/"},{"d":"2021-07-13","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Arla Plast AB","u":"/media/pressmeddelanden/2021/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-arla-plast-ab/"},{"d":"2023-02-10","n":"Inbjudan till presentation av Arla Plast´s bokslutskommuniké för 2022 den 17 februari 2023 kl 10:00","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-av-arla-plasts-bokslutskommunike-for-2022-den-17-februari-2023-kl-1000/"},{"d":"2023-02-17","n":"Bokslutskommuniké 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2023/bokslutskommunike-2022/"},{"d":"2023-02-27","n":"Ny ordförande samt två nya ledamöter föreslås till Arla Plast styrelse","u":"/media/pressmeddelanden/2023/ny-ordforande-samt-tva-nya-ledamoter-foreslas-till-arla-plast-styrelse/"},{"d":"2023-04-04","n":"Arla Plast publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2023/arla-plast-publicerar-ars--och-hallbarhetsredovisning-for-2022/"},{"d":"2023-04-04","n":"Kallelse till årsstämma i Arla Plast AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-arsstamma-i-arla-plast-ab-publ/"},{"d":"2023-05-02","n":"Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q1 2023 resultat den 9 maj 2023 kl 10:00","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-av-arla-plasts-q1-2023-resultat-den-9-maj-2023-kl-1000/"},{"d":"2023-05-10","n":"Kommuniké från årsstämma i Arla Plast AB","u":"/media/pressmeddelanden/2023/kommunike-fran-arsstamma-i-arla-plast-ab/"},{"d":"2023-06-19","n":"Arla Plast AB utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant","u":"/media/pressmeddelanden/2023/arla-plast-ab-utser-abg-sundal-collier-till-likviditetsgarant/"},{"d":"2023-06-21","n":"Familjen Synnersten förvärvar teckningsoptioner i Arla Plasts teckningsoptionsprogram","u":"/media/pressmeddelanden/2023/familjen-synnersten-forvarvar-teckningsoptioner-i-arla-plasts-teckningsoptionsprogram/"},{"d":"2023-08-10","n":"Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q2 2023 resultat den 17 augusti 2023 kl 10:00","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-av-arla-plasts-q2-2023-resultat-den-17-augusti-2023-kl-1000/"},{"d":"2023-08-17","n":"Delårsrapport januari – juni 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-januari--juni-2023/"},{"d":"2023-09-04","n":"Arla Plast meddelar utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram","u":"/media/pressmeddelanden/2023/arla-plast-meddelar-utfall-av-utnyttjande-av-teckningsoptioner-i-teckningsoptionsprogram/"},{"d":"2023-09-29","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Arla Plast","u":"/media/pressmeddelanden/2023/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-arla-plast/"},{"d":"2023-10-27","n":"Valberedning i Arla Plast inför årsstämman 2024","u":"/media/pressmeddelanden/2023/valberedning-i-arla-plast-infor-arsstamman-2024/"},{"d":"2023-11-02","n":"Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q3 2023 resultat den 9 november 2023 kl 10:00","u":"/media/pressmeddelanden/2023/inbjudan-till-presentation-av-arla-plasts-q3-2023-resultat-den-9-november-2023-kl-1000/"},{"d":"2023-11-09","n":"Delårsrapport januari – september 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-januari--september-2023/"},{"d":"2023-05-09","n":"Delårsrapport januari – mars 2023","u":"/media/pressmeddelanden/2023/delarsrapport-januari--mars-2023/"},{"d":"2022-02-14","n":"Inbjudan till presentation av Arla Plast´s bokslutskommuniké för 2021 den 18 februari 2022 kl 10:00","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-av-arla-plasts-bokslutskommunike-for-2021-den-18-februari-2022-kl-1000/"},{"d":"2022-02-18","n":"Arla Plast AB Bokslutskommuniké 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2022/arla-plast-ab-bokslutskommunike-2021/"},{"d":"2022-04-08","n":"Arla Plast AB: Arla Plast publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2022/arla-plast-ab-arla-plast-publicerar-ars--och-hallbarhetsredovisning-for-2021/"},{"d":"2022-04-14","n":"Kallelse till årsstämma i Arla Plast AB","u":"/media/pressmeddelanden/2022/kallelse-till-arsstamma-i-arla-plast-ab/"},{"d":"2022-05-09","n":"Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q1 resultat den 11 maj 2022 kl 10:00","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-av-arla-plasts-q1-resultat-den-11-maj-2022-kl-1000/"},{"d":"2022-05-11","n":"Delårsrapport januari – mars 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/delarsrapport-januari-mars-2022/"},{"d":"2022-05-19","n":"Kommuniké från årsstämma i Arla Plast AB","u":"/media/pressmeddelanden/2022/kommunike-fran-arsstamma-i-arla-plast-ab/"},{"d":"2022-07-26","n":"Arla Plast förvärvar Alphaplex GmbH","u":"/media/pressmeddelanden/2022/arla-plast-forvarvar-alphaplex-gmbh/"},{"d":"2022-08-15","n":"Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q2 resultat den 18 augusti 2022 kl 10:00","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-av-arla-plasts-q2-resultat-den-18-augusti-2022-kl-1000/"},{"d":"2022-08-18","n":"Delårsrapport januari – juni 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/delarsrapport-januari--juni-2022/"},{"d":"2022-09-22","n":"Omstrukturering av familjen Synnerstens ägande i Arla Plast","u":"/media/pressmeddelanden/2022/omstrukturering-av-familjen-synnerstens-agande-i-arla-plast/"},{"d":"2022-11-03","n":"Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q3 resultat den 10 november 2022 kl 10:00","u":"/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-presentation-av-arla-plasts-q3-resultat-den-10-november-2022-kl-1000/"},{"d":"2022-11-10","n":"Delårsrapport januari – september 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2022/delarsrapport-januari--september-2022/"},{"d":"2021-12-07","n":"Christian Krichau utnämnd till VD och koncernchef för Arla Plast","u":"/media/pressmeddelanden/2021/christian-krichau-utnamnd-till-vd-och-koncernchef-for-arla-plast/"},{"d":"2021-11-15","n":"Valberedning i Arla Plast inför årsstämman 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2021/valberedning-i-arla-plast-infor-arsstamman-2022/"},{"d":"2021-08-18","n":"Beslut vid extra bolagsstämma i Arla Plast den 18 augusti 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2021/beslut-vid-extra-bolagsstamma-i-arla-plast-den-18-augusti-2021/"},{"d":"2021-08-12","n":"Arla Plast AB Delårsrapport januari – juni 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2021/arla-plast-ab-delarsrapport-januari--juni-2021/"},{"d":"2021-11-11","n":"STABILT RESULTAT – AVVAKTANDE MARKNAD","u":"/media/pressmeddelanden/2021/stabilt-resultat--avvaktande-marknad/"},{"d":"2021-08-09","n":"Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q2 resultat den 12 augusti 2021 kl 10:00","u":"/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-av-arla-plasts-q2-resultat-den-12-augusti-2021-kl-1000/"},{"d":"2021-11-04","n":"Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q3 resultat den 11 november 2021 kl 10:00","u":"/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-av-arla-plasts-q3-resultat-den-11-november-2021-kl-1000/"},{"d":"2021-11-01","n":"Henrik Håkansson avgår som VD för Arla Plast","u":"/media/pressmeddelanden/2021/henrik-hakansson-avgar-som-vd-for-arla-plast/"}]