Logotype

Aktien

Arla Plast aktie är noterad på Nasdaq Stockholm i Small Cap-segmentet sedan den 25 maj 2021. 

Volume, thousands
[{"d":"2021-05-07","n":"Arla Plast avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2021/arla-plast-avser-att-notera-sina-aktier-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2021-05-14","n":"Arla Plast offentliggör prospekt och pris inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2021/arla-plast-offentliggor-prospekt-och-teckningspris-infor-borsnoteringen-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2021-05-25","n":"Arla Plast offentliggör utfallet av erbjudandet i samband med första handelsdag på Nasdaq Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2021/arla-plast-offentliggor-utfallet-av-erbjudandet-i-samband-med-forsta-handelsdag-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2021-06-16","n":"Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Arla Plast","u":"/media/pressmeddelanden/2021/utnyttjande-av-overtilldelningsoption-i-borsnoteringen-av-arla-plast/"},{"d":"2021-07-13","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Arla Plast AB","u":"/media/pressmeddelanden/2021/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-arla-plast-ab/"},{"d":"2021-11-01","n":"Henrik Håkansson avgår som VD för Arla Plast","u":"/media/pressmeddelanden/2021/henrik-hakansson-avgar-som-vd-for-arla-plast/"},{"d":"2021-11-04","n":"Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q3 resultat den 11 november 2021 kl 10:00","u":"/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-av-arla-plasts-q3-resultat-den-11-november-2021-kl-1000/"},{"d":"2021-11-11","n":"STABILT RESULTAT – AVVAKTANDE MARKNAD","u":"/media/pressmeddelanden/2021/stabilt-resultat--avvaktande-marknad/"},{"d":"2021-11-15","n":"Valberedning i Arla Plast inför årsstämman 2022","u":"/media/pressmeddelanden/2021/valberedning-i-arla-plast-infor-arsstamman-2022/"},{"d":"2021-12-07","n":"Christian Krichau utnämnd till VD och koncernchef för Arla Plast","u":"/media/pressmeddelanden/2021/christian-krichau-utnamnd-till-vd-och-koncernchef-for-arla-plast/"},{"d":"2021-08-18","n":"Beslut vid extra bolagsstämma i Arla Plast den 18 augusti 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2021/beslut-vid-extra-bolagsstamma-i-arla-plast-den-18-augusti-2021/"},{"d":"2021-08-12","n":"Arla Plast AB Delårsrapport januari – juni 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2021/arla-plast-ab-delarsrapport-januari--juni-2021/"},{"d":"2021-08-09","n":"Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q2 resultat den 12 augusti 2021 kl 10:00","u":"/media/pressmeddelanden/2021/inbjudan-till-presentation-av-arla-plasts-q2-resultat-den-12-augusti-2021-kl-1000/"}]