Logotype

Aktien

Arla Plast aktie är noterad på Nasdaq Stockholm i Small Cap-segmentet sedan den 25 maj 2021. 

Volume, thousands
[{"d":"2021-05-07","n":"Arla Plast avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2021/arla-plast-avser-att-notera-sina-aktier-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2021-05-14","n":"Arla Plast offentliggör prospekt och pris inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2021/arla-plast-offentliggor-prospekt-och-teckningspris-infor-borsnoteringen-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2021-05-25","n":"Arla Plast offentliggör utfallet av erbjudandet i samband med första handelsdag på Nasdaq Stockholm","u":"/media/pressmeddelanden/2021/arla-plast-offentliggor-utfallet-av-erbjudandet-i-samband-med-forsta-handelsdag-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2021-06-16","n":"Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i börsnoteringen av Arla Plast","u":"/media/pressmeddelanden/2021/utnyttjande-av-overtilldelningsoption-i-borsnoteringen-av-arla-plast/"}]