Logotype

Integritetspolicy för Arla Plast AB

På Arla Plast AB, med organisationsnummer 556131-2611, behandlar vi personuppgifter i samband med företagets olika affärsaktiviteter. Arla Plast är verksamt inom segmentet Business to Business (B2B), vilket innebär att vi framför allt samarbetar och gör affärer med andra företag. Men i vår dagliga verksamhet behöver vi ändå samla in och behandla personuppgifter, till exempel om våra egna anställda och om personer som är anställda av, eller på annat sätt arbetar för, våra kunder, leverantörer, ombud, distributörer/affärspartners eller andra tredje parter.

Vi respekterar din integritet och samlar bara in eller behandlar personuppgifter om du själv har gett dem till oss eller om vi har fått dem från en tredje part som har rätt att få tillgång till och rätt att vidarebefordra dina personuppgifter till Arla Plast (i sådana fall kommer vi också att informera dig om att vi använder och behandlar dina uppgifter).

Arla Plast strävar alltid efter att följa alla tillämpliga lagar om dataskydd och integritetsskydd som reglerar behandlingen av personuppgifter. Vår integritetspolicy har tagits fram för att anpassa Arla Plasts behandling av personuppgifter efter kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)1 och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Arla Plast säljer eller vidarebefordrar inte personuppgifter till tredje part, såvida inte (i) ditt samtycke har erhållits i förväg eller (ii) överföringen är nödvändig för de ändamål som vi redogör för mer i detalj här nedan.

I integritetspolicyn beskrivs hur, när och varför vi behandlar dina personuppgifter om du arbetar för någon av våra nuvarande eller framtida kunder, leverantörer eller samarbetspartners, om du går in på eller använder någon del av webbplatserna www.arlaplast.com och www.arlaplastgroup.com, om vi skickar nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial till dig, om du besöker våra lokaler, om du söker anställning hos oss, om du är investerare eller aktieägare samt om du är närstående till en person i bolagets ledning eller på något annat sätt har tillgång till insiderinformation om bolaget.

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Läs vår fullständiga Integritetspolicy genom att ladda ner PDF dokumentet

Privacy Policy