Logotype

Valberedning

Valberedningen representerar Arla Plasts aktieägare och har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsarvoden, ordförande vid årsstämman, samt arvoden för styrelse- och utskottsarbete. Därutöver ska valberedningen lägga fram förslag på valberedningsinstruktion om det är påkallat.

Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras här på webbsidan senast sex månader före årsstämman. Om en ledamot utsetts av en viss ägare ska ägarens namn anges. Här på webbplatsen kommer också finnas uppgift om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. 

Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman samt på webbsidan.