Logotype

Finansiell kalender

19 maj 2022, 09:00

Årsstämma 2022

18 februari 2022, 08:00

Bokslutskommuniké 2021

11 november 2021, 08:00

Delårsrapport 1 juli – 30 september 2021

12 augusti 2021, 08:00

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2021