Logotype

Bolagsstyrningsrapport

Arla Plast AB noterades på Nasdaq Stockholm under maj 2021. Bolaget lyder därmed under Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Den första bolagsstyrningsrapporten kommer därvid avges för 2021 under våren 2022.