Logotype

Bolagsstyrningsrapport

Arla Plast AB noterades på Nasdaq Stockholm under maj 2021. Bolaget lyder därmed under Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter samt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.