Logotype

Rapporter och presentationer

2022

21 juni 2022

Hållbarhetsrapport 2021

8 april 2022

Arla Plast AB: Arla Plast publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2021

18 februari 2022

Arla Plast AB Bokslutskommuniké 2021

2021

11 november 2021

STABILT RESULTAT – AVVAKTANDE MARKNAD

12 augusti 2021

Arla Plast AB Delårsrapport januari – juni 2021

4 maj 2021

Delårsrapport Januari-Mars 2021

15 april 2021

Årsredovisning 2020

15 april 2021

Hållbarhetsrapport 2020

2020

15 april 2020

Hållbarhetsrapport 2019

Visa fler