Logotype

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna på årsstämman för perioden från årsstämman fram till och med nästa årsstämma.

Arla Plasts styrelse består av sju stämmovalda ledamöter. I styrelsen ingår också en ordinarie ledamot som har utsetts av IF Metall. Även Unionen har möjlighet att utse en ledamot. Styrelsen tillsammans med arbetstagarledamöter är därmed för närvarande åtta ledamöter men med möjlighet till nio.

Kenneth Synnersten är styrelsens ordförande.

Styrelsemedlemmar