Logotype

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna på årsstämman för perioden från årsstämman fram till och med nästa årsstämma.

Arla Plasts styrelse består av sju stämmovalda ledamöter. I styrelsen ingår också två ordinarie ledamöter som har utsetts av arbetstagarorganisationer.

Kenneth Synnersten är styrelsens ordförande.

Styrelsemedlemmar