Logotype

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. Styrelseledamöterna väljs av aktieägarna på årsstämman för perioden från årsstämman fram till och med nästa årsstämma.

Arla Plasts styrelse består av sex stämmovalda ledamöter. I styrelsen ingår också två ordinarie ledamöter som har utsetts av arbetstagarorganisationerna IF Metall samt Unionen. Styrelsen tillsammans med arbetstagarledamöter är därmed åtta ledamöter.

Jan Synnersten är styrelsens ordförande.

Styrelsemedlemmar