Logotype

Vår verksamhet

Arla Plast är en ledande tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Våra plastskivorna har ett stort antal användningsområden 
som exempelvis personskydd, maskinskydd, ishockeyrinkar, fordonsdetaljer,
ljudbarriärer och växthus. 

Arla Plasts verksamhet bygger påvåra fyra hörnstenar; kvalitet, snabbhet, service och flexibilitet. Hörnstenarna genomsyrar även vår kultur och våra värderingar gentemot varandra, kund och leverantör. Med lång erfarenhet, integrerat hållbarhetstänk, hög investeringstakt och finjusterad extruderingsteknik är Arla Plast väl positionerat på marknaden. 

Bolaget grundades 1969 och har idag totalt fyra produktionsanläggningar i Sverige, Tjeckien och Spanien samt en distributionsenhet i Tyskland. Arla Plast har cirka 350 medarbetare och mer än 700 kunder i över 45 länder. Huvudkontoret är beläget i Borensberg och aktien är sedan 2021 noterad på Nasdaq Stockholm.

 

Produktion

Arla Plasts produktion börjar med inköp av olika plastgranulat från producenter av dessa material. Huvudråvarorna kompletteras med återvunnet material. I tillägg tillsätts olika material som färgtillsatser, UV-skydd och andra tillsatsmaterial för att uppnå önskade egenskaper. Plastgranulatet av PC, ABS, PETG eller PMMA doseras in i början av extruderingsprocessen och värms upp till plastsmälta. Smältan skruvas fram i ett lopp till ett brett munstycke (dysa), och formas till skivformat. Smältan kyls sedan ner på uppvärmda valsar. Plastskivorna beläggs därefter med en skyddsfilm och skärs sedan i standardiserade eller kundspecifika storlekar, vanligen två gånger tre meter. Därefter transporteras plastskivorna till kund med lastbil eller i container.

Breyer 5

Försäljning och distribution

Arla Plasts försäljning sker via regionala säljkontor runt om i Europa. Säljarna har ett övergripande ansvar för hanteringen av befintliga kunder och initiering av kontakt med nya kundet. Själva orderläggningen sker via kundservicefunktioner inom koncernen. Plastskivorna distribueras genom ett nätverk av speditörer för att säkerställa effektiva leveranser inom fastställda tidsramar.