Logotype

Vår verksamhet

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Extrudering är en process som används för att skapa objekt med bestämda tvärsnittsprofiler; plasten trycks genom ett munstycke med önskade tvärsektioner. 

Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, skyddsbarriärer (för Covid-19), resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden.

Arla Plast har under sin 50-åriga historia gått från att vara en lokal aktör som tillverkade reservdelar till bilar till att bli ett internationellt bolag och är idag en av Europas ledande aktörer inom extrudering av plastskivor i PC. Arla Plast levererar årligen produkter till drygt 700 kunder i över 45 länder globalt, med huvudsakligt fokus på den europeiska marknaden. Bolaget kombinerar kompetensen och kapaciteten inom extrudering av plastskivor, med närhet till kunderna både avseende tekniska behov och service. Många gånger resulterar dessa nära samarbeten i leverans av kundanpassade produkter och lösningar. 

Huvudkontoret ligger i Borensberg och koncernen har totalt cirka 260 medarbetare. Bolagets produktion sker vid  tre produktionsanläggningar; den ursprungliga i Borensberg i Sverige samt de två senare tillkomna i Kadaň och Pelhřimov i Tjeckien. 

Produktion

Arla Plasts produktion börjar med inköp av olika plastgranulat från producenter av dessa material. Huvudråvarorna kompletteras med återvunnet material. I tillägg tillsätts olika material som färgtillsatser, UV-skydd och andra tillsatsmaterial för att uppnå önskade egenskaper. Plastgranulatet av PC, ABS eller PETG doseras in i början av extruderingsprocessen och värms upp till plastsmälta. Smältan skruvas fram i ett lopp till ett brett munstycke (dysa), och formas till skivformat. Smältan kyls sedan ner på uppvärmda valsar. Plastskivorna beläggs därefter med en skyddsfilm och skärs sedan i standardiserade eller kundspecifika storlekar, vanligen två gånger tre meter. Därefter transporteras plastskivorna till kund med lastbil eller i container.

Breyer 5

Försäljning och distribution

Arla Plasts försäljning sker via Bolagets regionala säljkontor runt om i Europa samt av centralt placerade Key Account Managers. Själva orderläggningen sker till Arla Plast orderhanteringsfunktion, som finns vid Arla Plasts tre tillverkningsenheter. Plastskivorna distribueras genom ett nätverk av speditörer för att säkerställa effektiva leveranser inom fastställda tidsramar.