Logotype

Pressmeddelanden

23 april 2024, 13:03
Regulatorisk

Arla Plast förvärvar Nudec S.A.

Borensberg 23 april 2024

Arla Plast AB har idag förvärvat aktierna i Nudec S.A., i enlighet med pressmeddelande om avsiktsförklaring den 11 januari 2024.
18 april 2024, 17:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q1 2024 resultat den 25 april 2024 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det första kvartalet 2024 torsdagen den 25 april kl 08:00.
4 april 2024, 15:30
Regulatorisk

Arla Plast publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2023

27 mars 2024, 08:00
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Arla Plast AB (publ)

Aktieägarna i Arla Plast AB (publ), org.nr 556131-2611, (”Arla Plast” eller ”bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 15:00 i bolagets lokaler, Västanåvägen 2, Borensberg.
22 februari 2024, 08:00
Regulatorisk

Arla Plast AB Bokslutskommuniké 2023

STABIL AVSLUTNING PÅ ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR
16 februari 2024, 10:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s bokslutskommuniké för 2023 den 22 februari 2024 kl 10:00

Arla Plast offentliggör sin bokslutskommuniké för 2023 torsdagen den 22 februari kl 08:00.
11 januari 2024, 17:04
Regulatorisk

Arla Plast AB har ingått en avsiktsförklaring om ett potentiellt förvärv av Nudec S.A.

9 november 2023, 08:00
Regulatorisk

Delårsrapport januari – september 2023

FORTSATT STARKT RESULTAT – ÖKADE VOLYMER
2 november 2023, 16:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q3 2023 resultat den 9 november 2023 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 torsdagen den 9 november kl 08:00.
27 oktober 2023, 08:00

Valberedning i Arla Plast inför årsstämman 2024

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämma i Arla Plast AB i april 2021 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör valberedning inför årsstämman 2024.
Visa fler

Media & IR kontakt

Jesper Löfgren

Telefon: +46 141 20 38 14
E-post: ir@arlaplast.com