Logotype

Pressmeddelanden

27 februari 2023, 10:00

Ny ordförande samt två nya ledamöter föreslås till Arla Plast styrelse

Valberedningen i Arla Plast meddelar idag att den förslår Jan Synnersten till ny styrelseordförande i bolaget. Jan Synnersten är sedan maj 2021 styrelseledamot i Arla Plast. Jan Synnersten har sedan lång tid erfarenhet av Arla Plast verksamhet och är idag verksam i QuickNet AB som huvudägare och styrelseordförande.
17 februari 2023, 08:00
Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2022

FÖRBÄTTRAT RESULTAT I KVARTALET TROTS SJUNKANDE VOLYMER
10 februari 2023, 08:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s bokslutskommuniké för 2022 den 17 februari 2023 kl 10:00

Arla Plast offentliggör sin bokslutskommuniké för 2022 fredagen den 17 februari kl 08:00.
10 november 2022, 08:00
Regulatorisk

Delårsrapport januari – september 2022

HÖGRE NETTOOMSÄTTNING MEN LÄGRE VOLYMER – FORTSATT UTMANANDE MARKNAD
3 november 2022, 12:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q3 resultat den 10 november 2022 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 torsdagen den 10 november kl 08:00.
22 september 2022, 09:00

Omstrukturering av familjen Synnerstens ägande i Arla Plast

Arla Plast AB (”Arla Plast” eller ”Bolaget”) meddelar att familjen Synnerstens investmentbolag, Synnersten Invest AB (”Synnersten Invest”), idag har beslutat om och genomfört en utdelning av samtliga av Synnersten Invests aktier i Arla Plast till aktieägarna i Synnersten Invest.
18 augusti 2022, 08:00
Regulatorisk

Delårsrapport januari – juni 2022

TILLFREDSSTÄLLANDE RESULTAT I EN FORTSATT UTMANANDE MARKNAD
15 augusti 2022, 14:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q2 resultat den 18 augusti 2022 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det andra kvartalet 2022 torsdagen den 18 augusti kl 08:00.
26 juli 2022, 16:00
Regulatorisk

Arla Plast förvärvar Alphaplex GmbH

Borensberg 26 juli 2022

Arla Plast har idag förvärvat samtliga aktier i Alphaplex GmbH i Tyskland med en nettoomsättning 2021 om 10,1 MEUR, motsvarande cirka 102,2 MSEK, och med en rörelsemarginal om cirka 8,2 procent.
19 maj 2022, 16:43
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Arla Plast AB

Vid årsstämman i Arla Plast AB (”bolaget”) den 19 maj 2022 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.
Visa fler

Media & IR kontakt

Boel Sundvall

Telefon: +46 705 60 60 18
E-post: boel.sundvall@arlaplast.com