Logotype

Pressmeddelanden

19 maj 2022, 16:43
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Arla Plast AB

Vid årsstämman i Arla Plast AB (”bolaget”) den 19 maj 2022 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.
11 maj 2022, 08:00
Regulatorisk

Delårsrapport januari – mars 2022

FORTSATT STIGANDE PRISER PÅ RÅMATERIAL - LÄGRE VOLYMER
9 maj 2022, 17:03

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q1 resultat den 11 maj 2022 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det första kvartalet 2022 den 11 maj kl 08:00.
14 april 2022, 07:30
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Arla Plast AB

2022-04-14  07:30
Aktieägarna i Arla Plast AB, org. nr 556131-2611, (”Arla Plast” eller ”bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 15:00 i bolagets lokaler, Västanåvägen 2, Borensberg.
 
8 april 2022, 12:00
Regulatorisk

Arla Plast AB: Arla Plast publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Arla Plasts års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.arlaplastgroup.com.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari - 31 december 2021.
18 februari 2022, 08:00
Regulatorisk

Arla Plast AB Bokslutskommuniké 2021

Lägre marginaler i kvartalet – Helåret i linje med finansiella målen
14 februari 2022, 17:30

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s bokslutskommuniké för 2021 den 18 februari 2022 kl 10:00

Arla Plast offentliggör sin bokslutskommuniké för 2021 fredagen den 18 februari kl 08:00.
7 december 2021, 18:15
Regulatorisk

Christian Krichau utnämnd till VD och koncernchef för Arla Plast

Arla Plast AB:s (”Arla Plast”) styrelse har idag fattat beslut om att utse Christian Krichau till permanent VD och koncernchef för Arla Plast. Christian har sedan den 1 november varit interim VD och koncernchef, innan dess var Christian produktionschef inom Arla Plast. 
15 november 2021, 17:00

Valberedning i Arla Plast inför årsstämman 2022

I enlighet med beslut vid Bolagsstämma i Arla Plast AB i april 2021 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör valberedning inför årsstämman 2022.
11 november 2021, 08:00
Regulatorisk

STABILT RESULTAT – AVVAKTANDE MARKNAD

JULI – SEPTEMBER 2021

· Försäljningsvolymen minskade med 15% till 4 862 ton (5 697 ton).
· Nettoomsättningen ökade med 7% till 222,0 MSEK (207,3 MSEK). Den organiska ökningen var 10%.
· Rörelseresultatet ökade med 13% till 24,7 MSEK (21,8 MSEK) och justerat rörelseresultat ökade med 5% till 24,8 MSEK (23,6 MSEK).
· Rörelsemarginalen ökade till 11,1% (10,5%) och justerad rörelsemarginal minskade till 11,2% (11,4%).  
· Periodens resultat stärktes med 10% till 19,2 MSEK (17,5 MSEK).
· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,96 SEK (0,87 SEK) och efter utspädning till 0,91 SEK (0,85 SEK).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -23,8 MSEK (28,2 MSEK).
· Efter rapportperiodens utgång har Christian Krichau (Production Manager) utsetts till interim VD och koncernchef, Henrik Håkansson avgick den 1 november.

JANUARI – SEPTEMBER 2021

· Försäljningsvolymen minskade med 7% till 17 143 ton (18 404 ton).
· Nettoomsättningen ökade med 2% till 687,2 MSEK (672,7 MSEK). Den organiska ökningen var 3%.
· Rörelseresultatet minskade med 3% till 76,0 MSEK (78,6 MSEK) medan det justerade rörelseresultatet ökade med 2% till 82,1 MSEK (80,4 MSEK).
· Rörelsemarginalen minskade till 11,1% (11,7%) och justerad rörelsemarginal var oförändrad 11,9% (11,9%). 
· Periodens resultat minskade med 1% till 59,7 MSEK (60,2 MSEK).
· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,98 SEK (3,01 SEK) och efter utspädning till 2,84 SEK (2,99 SEK).
· Nettoskulden uppgick till 63,1 MSEK (71,8 MSEK) vid periodens slut, vilket motsvarar 0,4 gånger (0,6 gånger) EBITDA.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 20,6 MSEK (93,6 MSEK).
Visa fler

Media & IR kontakt

Boel Sundvall

Telefon: +46 705 60 60 18
E-post: boel.sundvall@arlaplast.com