Logotype

Arla Plast förvärvar Nudec S.A.

Pressmeddelande
Regulatorisk
Borensberg 23 april 2024

Arla Plast AB har idag förvärvat aktierna i Nudec S.A., i enlighet med pressmeddelande om avsiktsförklaring den 11 januari 2024.

Nudec grundades 1980, har 110 anställda och bas strax norr om Barcelona, Katalonien, Spanien. Nudec är en leverantör och tillverkare av extruderade skivor i tekniska plastmaterial och även en leverantör av skivor i PMMA till Arla Plast koncernen. För 2023 uppgick nettoomsättningen till 58,9 MEUR, motsvarande cirka 670 MSEK. Nudec har en historia med lönsamhet och framgångsrik tillväxt även om resultaten de två senaste åren varit jämförelsevis svaga. För 2023 var rörelsemarginalen negativ om cirka 2,0 procent. Om bolaget konsoliderats 2023 hade tillkommande nettoomsättning varit drygt 650 MSEK och vinst per aktie sjunkit med 0,8 kronor, exklusive förvärvskostnader och IFRS-effekter.

Köpeskillingen uppgår till 9,5 MEUR motsvarande cirka 109 MSEK och förvärvet finansieras genom Arla Plasts befintliga kassa. Förvärvskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK och kommer att belasta det andra kvartalet 2024. Nudec kommer att konsolideras i Arla Plast koncernen från och med tillträdesdagen 23 april 2024 och rapporteras i det nya rörelsesegmentet Spanien.

”Jag är glad att Nudec blir en del Arla Plast koncernen. Nudec är en väletablerad aktör på marknaden och ett välskött familjeföretag med kompetenta medarbetare. Nudec kompletterar vår produktportfölj och har en strategisk position i södra Europa vilket kommer att stärka koncernen. I integrationsprocessen kommer vi att dra nytta av Arla Plasts kunskaper för att effektivisera produktionen där vi ser en betydande potential att förbättra resultatet och uppnå lönsamhet inom en nära framtid. Vi kommer även att fokusera på viktiga synergier inom inköp och marknad. Jag är övertygad om att vårt nu utvidgade kunderbjudande och geografiska fotfäste kommer att skapa mervärde för befintliga och nya kunder”, menar Christian Krichau, CEO Arla Plast.

”Det känns tillfredsställande att kunna överlåta Nudec till Arla Plast som har liknande värderingar och kultur som vår egen. Genom att bli en del av Arla Plast koncernen kommer erbjudandet att kunna förbättras, verksamheten utvecklas och teamet stärkas på samma sätt som gjorts sedan bolaget startade. Jag ser med glädje fram emot att följa gruppens fortsatta framgång”, säger Joachim Campo, representant för ägarna av Nudec S.A.

Baserat på de ändrade förutsättningarna förvärvet medför ändras definitionen av organisk tillväxt att avse omsättningstillväxt exklusive tillväxt hänförlig till förvärv och avyttringar.

För mer information, kontakta:

Christian Krichau, CEO, telefon: +46 141 20 38 58
Monica Ljung, CFO, telefon: +46 141 20 38 02

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2024, kl 13:00 CET.

Om Arla Plast
Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden, såsom för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, skyddsbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget grundades 1969 och har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige. Arla Plast är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Small Cap. Läs mer om Arla Plast på www.arlaplastgroup.com.

             

Nedladdningar