Logotype

Pressmeddelanden

21 juni 2023, 16:04
Regulatorisk

Familjen Synnersten förvärvar teckningsoptioner i Arla Plasts teckningsoptionsprogram

Kenneth Synnersten och Mats Synnersten har idag, genom K Synnersten Holding AB respektive Mats Synnersten AB, förvärvat totalt 375 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 i Arla Plast AB:s (”Arla Plast” eller ”Bolaget”) teckningsoptionsprogram. Teckningsoptionerna förvärvades från anställda i Arla Plast.
19 juni 2023, 16:10
Regulatorisk

Arla Plast AB utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

10 maj 2023, 17:00
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Arla Plast AB

Vid årsstämman i Arla Plast AB (”bolaget”) den 10 maj 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.  
9 maj 2023, 08:00
Regulatorisk

Delårsrapport januari – mars 2023

FÖRBÄTTRADE MARGINALER OCH STARKT KASSAFLÖDE
2 maj 2023, 08:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q1 2023 resultat den 9 maj 2023 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det första kvartalet 2023 tisdagen den 9 maj kl 08:00.
4 april 2023, 16:00
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Arla Plast AB (publ)

Aktieägarna i Arla Plast AB (publ), org.nr 556131-2611, (”Arla Plast” eller ”bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 15:00 i bolagets lokaler, Västanåvägen 2, Borensberg.
4 april 2023, 14:48
Regulatorisk

Arla Plast publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Arla Plasts års- och hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.arlaplastgroup.com.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari - 31 december 2022.
27 februari 2023, 10:00

Ny ordförande samt två nya ledamöter föreslås till Arla Plast styrelse

Valberedningen i Arla Plast meddelar idag att den förslår Jan Synnersten till ny styrelseordförande i bolaget. Jan Synnersten är sedan maj 2021 styrelseledamot i Arla Plast. Jan Synnersten har sedan lång tid erfarenhet av Arla Plast verksamhet och är idag verksam i QuickNet AB som huvudägare och styrelseordförande.
17 februari 2023, 08:00
Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2022

FÖRBÄTTRAT RESULTAT I KVARTALET TROTS SJUNKANDE VOLYMER
10 februari 2023, 08:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s bokslutskommuniké för 2022 den 17 februari 2023 kl 10:00

Arla Plast offentliggör sin bokslutskommuniké för 2022 fredagen den 17 februari kl 08:00.
Visa fler

Media & IR kontakt

Jesper Löfgren

Telefon: +46 141 20 38 14
E-post: ir@arlaplast.com