Logotype

Pressmeddelanden

22 september 2022, 09:00

Omstrukturering av familjen Synnerstens ägande i Arla Plast

Arla Plast AB (”Arla Plast” eller ”Bolaget”) meddelar att familjen Synnerstens investmentbolag, Synnersten Invest AB (”Synnersten Invest”), idag har beslutat om och genomfört en utdelning av samtliga av Synnersten Invests aktier i Arla Plast till aktieägarna i Synnersten Invest.
18 augusti 2022, 08:00
Regulatorisk

Delårsrapport januari – juni 2022

TILLFREDSSTÄLLANDE RESULTAT I EN FORTSATT UTMANANDE MARKNAD
15 augusti 2022, 14:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q2 resultat den 18 augusti 2022 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det andra kvartalet 2022 torsdagen den 18 augusti kl 08:00.
26 juli 2022, 16:00
Regulatorisk

Arla Plast förvärvar Alphaplex GmbH

Borensberg 26 juli 2022

Arla Plast har idag förvärvat samtliga aktier i Alphaplex GmbH i Tyskland med en nettoomsättning 2021 om 10,1 MEUR, motsvarande cirka 102,2 MSEK, och med en rörelsemarginal om cirka 8,2 procent.
19 maj 2022, 16:43
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Arla Plast AB

Vid årsstämman i Arla Plast AB (”bolaget”) den 19 maj 2022 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.
11 maj 2022, 08:00
Regulatorisk

Delårsrapport januari – mars 2022

FORTSATT STIGANDE PRISER PÅ RÅMATERIAL - LÄGRE VOLYMER
9 maj 2022, 17:03

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q1 resultat den 11 maj 2022 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det första kvartalet 2022 den 11 maj kl 08:00.
14 april 2022, 07:30
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Arla Plast AB

2022-04-14  07:30
Aktieägarna i Arla Plast AB, org. nr 556131-2611, (”Arla Plast” eller ”bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 15:00 i bolagets lokaler, Västanåvägen 2, Borensberg.
 
8 april 2022, 12:00
Regulatorisk

Arla Plast AB: Arla Plast publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Arla Plasts års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.arlaplastgroup.com.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari - 31 december 2021.
18 februari 2022, 08:00
Regulatorisk

Arla Plast AB Bokslutskommuniké 2021

Lägre marginaler i kvartalet – Helåret i linje med finansiella målen
Visa fler

Media & IR kontakt

Boel Sundvall

Telefon: +46 705 60 60 18
E-post: boel.sundvall@arlaplast.com