Logotype

Pressmeddelanden

9 november 2023, 08:00
Regulatorisk

Delårsrapport januari – september 2023

FORTSATT STARKT RESULTAT – ÖKADE VOLYMER
2 november 2023, 16:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q3 2023 resultat den 9 november 2023 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 torsdagen den 9 november kl 08:00.
27 oktober 2023, 08:00

Valberedning i Arla Plast inför årsstämman 2024

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämma i Arla Plast AB i april 2021 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör valberedning inför årsstämman 2024.
29 september 2023, 17:30
Regulatorisk

Förändring av antalet aktier och röster i Arla Plast

Under september 2023 har antalet aktier och röster i Arla Plast AB (”Arla Plast” eller ”Bolaget”) ändrats till följd av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2020/2023, vilket har resulterat i 980 000 nya aktier och röster i Bolaget.
4 september 2023, 08:20
Regulatorisk

Arla Plast meddelar utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram

17 augusti 2023, 08:00
Regulatorisk

Delårsrapport januari – juni 2023

STARKT RESULTAT I EN SVAG MARKNAD
10 augusti 2023, 08:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q2 2023 resultat den 17 augusti 2023 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det andra kvartalet 2023 torsdagen den 17 augusti kl 08:00.
21 juni 2023, 16:04
Regulatorisk

Familjen Synnersten förvärvar teckningsoptioner i Arla Plasts teckningsoptionsprogram

Kenneth Synnersten och Mats Synnersten har idag, genom K Synnersten Holding AB respektive Mats Synnersten AB, förvärvat totalt 375 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 i Arla Plast AB:s (”Arla Plast” eller ”Bolaget”) teckningsoptionsprogram. Teckningsoptionerna förvärvades från anställda i Arla Plast.
19 juni 2023, 16:10
Regulatorisk

Arla Plast AB utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

10 maj 2023, 17:00
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Arla Plast AB

Vid årsstämman i Arla Plast AB (”bolaget”) den 10 maj 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.  
Visa fler

Media & IR kontakt

Jesper Löfgren

Telefon: +46 141 20 38 14
E-post: ir@arlaplast.com