Logotype

Arla Plast AB utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

Pressmeddelande
Regulatorisk

Arla Plast AB (”Arla Plast” eller "Bolaget") har utsett ABG Sundal Collier ("ABGSC") till likviditetsgarant för Bolagets aktier noterade på Nasdaq Stockholm. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter. ABGSC förbinder sig att löpande kvotera priser i Arla Plasts aktie i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska spreaden. ABGSC:s uppdrag påbörjas den 21 juni 2023.