Logotype

Valberedning i Arla Plast inför årsstämman 2024

Pressmeddelande
I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämma i Arla Plast AB i april 2021 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör valberedning inför årsstämman 2024.

Till ordförande i valberedningen har Lars Kvarnsund utsetts som representerar Svolder AB. Övriga ledamöter är Jan Synnersten, Jan Synnersten AB samt Fredrik Persson, Swedia Invest AB.

Årsstämman för Arla Plast AB kommer att hållas i Borensberg tisdagen den 7 maj 2024. Aktieägare som önskar lämna förslag till Arla Plasts valberedning är välkomna att kontakta valberedningen senast två månader före årsstämman på email: ir@arlaplast.com eller per post till:
 

Arla Plast AB
Attn: Valberedningen
Box 33

591 06 Borensberg
 


För ytterligare information, vänligen kontakta valberedningens ordförande:

Lars Kvarnsund; +46 (0)70 516 59 98

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och polymetylmetakrylat (PMMA) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige, och totalt tre produktionsanläggningar i Sverige och Tjeckien. Arla Plast omsätter drygt 950 MSEK, har cirka 250 medarbetare och levererar till mer än 700 kunder i över 45 länder. Under 2022 genomförde Arla Plast sitt första förvärv genom att förvärva Alphaplex GmbH i Tyskland. Läs mer om Arla Plast på www.arlaplastgroup.com

Nedladdningar