Logotype

Familjen Synnersten förvärvar teckningsoptioner i Arla Plasts teckningsoptionsprogram

Pressmeddelande
Regulatorisk
Kenneth Synnersten och Mats Synnersten har idag, genom K Synnersten Holding AB respektive Mats Synnersten AB, förvärvat totalt 375 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 i Arla Plast AB:s (”Arla Plast” eller ”Bolaget”) teckningsoptionsprogram. Teckningsoptionerna förvärvades från anställda i Arla Plast.

I augusti 2020 inrättades ett teckningsoptionsprogram i Arla Plast varigenom 980 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 emitterades till tio nyckelpersoner i Arla Plast-koncernen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en kurs om 29,77 kronor under perioden från och med den 1 augusti 2023 till och med den 1 september 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 117 600 kronor genom att 980 000 nya aktier emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,67 procent.

Idag har Kenneth Synnersten, genom det av honom helägda bolaget K Synnersten Holding AB, och Mats Synnersten, genom det av honom helägda bolaget Mats Synnersten AB, förvärvat 176 000 respektive 199 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 från anställda i Arla Plast. Efter överlåtelserna innehas 605 000 av de totalt 980 000 teckningsoptionerna av anställda och tidigare anställda i Arla Plast.

Per den 31 maj 2023 var Mats Synnersten AB den största aktieägaren och K Synnersten Holding AB den tredje största aktieägaren i Arla Plast med innehav om cirka 14 procent respektive cirka 12,1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Per samma datum uppgick familjen Synnerstens totala ägande i Arla Plast till 48,25 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.