Logotype

Arla Plast meddelar utfall av utnyttjande av teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram

Pressmeddelande
Regulatorisk

I augusti 2020 inrättades ett teckningsoptionsprogram i Arla Plast AB (”Arla Plast” eller ”Bolaget”) varigenom 980 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 emitterades. Varje teckningsoption berättigade till teckning av en ny aktie i Bolaget till en kurs om 29,77 kronor under perioden från och med den 1 augusti 2023 till och med den 1 september 2023. Bolaget meddelar härmed att samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2023 har utnyttjats för teckning av nya aktier i Bolaget, varmed Bolaget tillförs cirka 29 miljoner kronor.

Teckningsoptionerna innehades och utnyttjades av Kenneth Synnersten (genom K Synnersten Holding AB), Mats Synnersten (genom Mats Synnersten AB) samt anställda och tidigare anställda i Arla Plast.

Till följd av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 980 000, från 20 000 000 till 20 980 000, vilket innebär en utspädning om cirka 4,67 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 117 600 kronor, från 2 400 000 kronor till 2 517 600 kronor.