Logotype

Arla Plast AB har ingått en avsiktsförklaring om ett potentiellt förvärv av Nudec S.A.

Pressmeddelande
Regulatorisk

Borensberg, 11 januari 2024

Arla Plast AB har ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i Nudec S.A. avseende förvärv av 100 procent av aktierna. Om förvärvet genomförs stärks Arla Plast koncernens geografiska position i Europa och produktportföljen breddas ytterligare.

Nudec är likt Arla Plast en leverantör och tillverkare av extruderade skivor i tekniska plastmaterial med bas strax utanför Barcelona, Spanien. Nudec har en stark ställning i södra Europa. Bolaget grundades 1980 och har en framgångsrik historia av lönsamhet och tillväxt även om resultatet för 2022 var jämförelsevis svagt. Nudec omsatte 2022 cirka 57 MEUR, motsvarande drygt 600 MSEK.

Parternas mål är att slutföra transaktionen under första halvåret av 2024.

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 januari 2024 kl. 17:00(CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Krichau, CEO, tel: 0141-20 38 58

Monica Ljung, CFO, tel 0141-20 38 02

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden, såsom för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, skyddsbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget grundades 1969 och har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige. Arla Plast är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Small Cap. Läs mer om Arla Plast på www.arlaplastgroup.com

Nedladdningar