Logotype

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s bokslutskommuniké för 2023 den 22 februari 2024 kl 10:00

Pressmeddelande
Arla Plast offentliggör sin bokslutskommuniké för 2023 torsdagen den 22 februari kl 08:00.

Christian Krichau, VD och koncernchef, och Monica Ljung, CFO, kommer presentera det finansiella resultatet på en digital konferens samma dag kl 10:00.

Rapporten och en presentation kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida; www.arlaplastgroup.com.

För att delta i konferensen vänligen maila till ir@arlaplast.com för att erhålla en länk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Monica Ljung, CFO, tel: 0141-20 38 02

Christian Krichau, CEO, tel: 0141-20 38 58

ir@arlaplast.com