Logotype

Arla Plast publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2023

Årsredovisning
Regulatorisk

Arla Plasts års- och hållbarhetsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.arlaplastgroup.com.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari - 31 december 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Ljung, CFO, 070-874 85 20

Christian Krichau, CEO, 070-509 24 10

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och polymetylmetakrylat (PMMA) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget grundades 1969 och har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige. Arla Plast är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Small Cap. Läs mer om Arla Plast på www.arlaplastgroup.com.