Logotype

Henrik Håkansson avgår som VD för Arla Plast

Pressmeddelande
Regulatorisk
Arla Plast AB:s (”Arla Plast”) styrelse har kommit överens med VD, Henrik Håkansson, att han lämnar sitt uppdrag i bolaget med omedelbar verkan. Styrelsen har beslutat att tillsätta Christian Krichau, nuvarande Production and Technical Manager, som interim VD. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny permanent VD kommer att inledas omedelbart.

Henrik Håkansson tillträdde som VD för Arla Plast 2018. Under hans tid som VD har Henrik bidragit till bolagets utveckling genom att bland annat genomdriva bolagets börsintroduktion. På grund av bristande samsyn kring frågor om ledningen av bolaget mellan styrelse och VD gör styrelsen emellertid bedömningen att ett byte av VD är nödvändigt.

”På mina egna och styrelsens vägnar vill jag tacka Henrik för hans arbete”, säger Kenneth Synnersten, styrelsens ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenneth Synnersten, styrelsens ordförande

Telefon: +46 708 67 37 40

E-post: Kenneth@synnersten.se

Boel Sundvall, IR

Telefon: +46 705 60 60 18

E-post: boel.sundvall@arlaplast.com

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 november 2021 kl. 11.30 CET.

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden, såsom för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, skyddsbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget grundades 1969 och har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige. Arla Plast är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Small Cap. Läs mer om Arla Plast på www.arlaplastgroup.com.