Logotype

Valberedning i Arla Plast inför årsstämman 2022

Pressmeddelande
I enlighet med beslut vid Bolagsstämma i Arla Plast AB i april 2021 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör valberedning inför årsstämman 2022.

Till ordförande i valberedningen har utsetts Lars Kvarnsund som representerar Svolder AB. Övriga ledamöter är Kenneth Synnersten, Synnersten Invest AB samt Fredrik Persson, Nortal Investments AB.

Årsstämman för Arla Plast AB kommer att hållas i Borensberg torsdagen den 19 maj 2022. Aktieägare som önskar lämna förslag till Arla Plasts valberedning är välkomna att kontakta valberedningen senast två månader före årsstämman på email: ir@arlaplast.com eller per post till:
 

Arla Plast AB
Attn: Valberedningen
Box 33

591 06 Borensberg
 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Boel Sundvall, IR

Telefon: +46 705 60 60 18

E-post: boel.sundvall@arlaplast.com

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden, såsom för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, skyddsbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget grundades 1969 och har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige. Arla Plast är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Small Cap. Läs mer om Arla Plast på www.arlaplastgroup.com.