Logotype

Arla Plast förvärvar Alphaplex GmbH

Pressmeddelande
Regulatorisk
Borensberg 26 juli 2022

Arla Plast har idag förvärvat samtliga aktier i Alphaplex GmbH i Tyskland med en nettoomsättning 2021 om 10,1 MEUR, motsvarande cirka 102,2 MSEK, och med en rörelsemarginal om cirka 8,2 procent.

Alphaplex är en återförsäljare inom plastbranschen med bas strax utanför Hannover. Förutom en väl befäst säljorganisation har Alphaplex även efterbearbetning och lagerhållning. Försäljningen sker framför allt inom Tyskland. Bolaget grundades 2016 och har idag 11 medarbetare. Alphaplex är redan idag en stark partner till Arla Plast och den tillkommande nettoomsättningen för Arla Plast koncernen beräknas på årsbasis uppgå till cirka 60 MSEK. Om Alphaplex konsoliderats i Arla Plast koncernen under 2021 hade vinsten per aktie före utspädning, exklusive förvärvskostnader och IFRS-effekter, stigit med cirka 0,25 kronor.

Den preliminära köpeskillingen uppgår till cirka 4,1 MEUR, motsvarande cirka 43,2 MSEK, på kassa- och skuldfri basis, IFRS-effekter exkluderade. Utöver detta tillkommer en villkorad tilläggsköpeskilling om maximalt 1,3 MEUR baserat på kommande tre års EBIT, vilken utbetalas efter treårsperiodens utgång.

Förvärvet finansieras genom Arla Plasts kreditfaciliteter. Förvärvskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,5 MSEK och kommer till största delen belasta det tredje kvartalet 2022. Alphaplex GmbH kommer att konsolideras i Arla Plast koncernen från och med tillträdesdagen 1 augusti 2022 och rapporteras i det nya rörelsesegmentet Tyskland.

”Jag är väldigt glad att få presentera detta förvärv. Det är ett strategiskt och viktigt förvärv för oss. Det stärker vår position på den viktiga tyska marknaden och det stödjer dessutom vår ambition att öka närvaron i Österrike och Schweiz. Den i Europa centralt placerade verksamheten har etablerad säljorganisation och lagerhållning. Förvärvet kommer flytta fram vår position i värdekedjan, stärka våra hållbarhetsambitioner och möjliggöra mervärde för befintliga kunder”, menar Christian Krichau, CEO Arla Plast.

”För Alphaplex är det här ett viktigt och naturligt steg. Vi känner Arla Plast väl då de varit en viktig samarbetspartner till oss i många år och ser den här affären som en möjliggörare för bolagets fortsatta utveckling och expansion”, säger Volker Wiebusch, ägare Alphaplex GmbH.

För mer information, kontakta:

Christian Krichau, CEO, telefon: +46 141 20 38 01                                                                                            

Monica Ljung, CFO, telefon: +46 141 20 38 02                                                                                                                           

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juli 2022, kl 16:00 CET.