Logotype

Omstrukturering av familjen Synnerstens ägande i Arla Plast

Pressmeddelande
Arla Plast AB (”Arla Plast” eller ”Bolaget”) meddelar att familjen Synnerstens investmentbolag, Synnersten Invest AB (”Synnersten Invest”), idag har beslutat om och genomfört en utdelning av samtliga av Synnersten Invests aktier i Arla Plast till aktieägarna i Synnersten Invest.

Samtliga aktier i Synnersten Invest innehas av Kenneth Synnersten, styrelseordförande i Arla Plast, Annelie Arnbäck, styrelseledamot i Arla Plast, Jan Synnersten, styrelseledamot i Arla Plast, och Mats Synnersten, genom varsitt helägt bolag.

Före omstruktureringen kontrollerade Synnersten Invest 48,25 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Fördelningen av större aktieägares innehav i Bolaget efter omstruktureringen av familjen Synnerstens innehav i Bolaget framgår av tabellen nedan.

Aktieägare Ägarandel (%)
Mats Synnersten genom bolag 14,0
Svolder AB [13,2]1
Kenneth Synnersten genom bolag 12,1
Annelie Arnbäck genom bolag 11,1
Jan Synnersten genom bolag 11,1
Nortal Investments AB [10,0]1
Övriga aktieägare [28,5] 1

1 Baserat på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2022.

I enlighet med Bolagets valberedningsinstruktion har Bolagets tre största ägare rätt att utse varsin representant till Bolagets valberedning. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter största aktieägaren. Kenneth Synnersten avser att delta i den valberedning som utses baserat på ägarförhållandena den sista bankdagen i september 2022, förutsatt att hans nuvarande ägande fortsatt berättigar honom att utse en representant. Mats Synnersten, Annelie Arnbäck och Jan Synnersten har emellertid meddelat att de tills vidare önskar avstå från att utse varsin ledamot till valberedningen.

Ändringen i hur vi i familjen äger vårt innehav i Arla Plast är av teknisk natur och förändrar inte min eller familjens syn på bolaget. Uppdelningen innebär att vi härefter fattar individuella beslut om våra respektive innehav, men mitt eget engagemang för bolaget kommer att vara fortsatt starkt och jag är förvissad om att det samma gäller min familj” säger Kenneth Synnersten, styrelseordförande och en av huvudägarna i Arla Plast. 

För mer information, kontakta:

Kenneth Synnersten, styrelseordförande för Arla Plast

Telefon: +46 708 67 37 40

E-post: kenneth@synnersten.se

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige och produktionsanläggningar förutom i Borensberg även två i Tjeckien. Arla Plast har cirka 260 medarbetare och omsätter drygt 900 MSEK.

Mer information om Arla Plast finns på www.arlaplastgroup.com.