Logotype

Ny ordförande samt två nya ledamöter föreslås till Arla Plast styrelse

Pressmeddelande
Valberedningen i Arla Plast meddelar idag att den förslår Jan Synnersten till ny styrelseordförande i bolaget. Jan Synnersten är sedan maj 2021 styrelseledamot i Arla Plast. Jan Synnersten har sedan lång tid erfarenhet av Arla Plast verksamhet och är idag verksam i QuickNet AB som huvudägare och styrelseordförande.

Valberedningen förslår även omval av nuvarande styrelseledamöterna Leif Nilsson, Ola Salmén, Annelie Arnbäck och Ulf Hedlundh samt nyval av Thomas Widstrand och Maria Catoni.

Nuvarande styrelseordförande Kenneth Synnersten samt ledamoten Sten Jakobsson har inför 2023 årsstämma avböjt omval.

Thomas Widstrand har en MBA från Handelshögskolan i Göteborg och är för närvarande VD och Koncernchef för Troax Group AB. Thomas Widstrand är även styrelseledamot i Balco Group AB.

Maria Catoni är civilekonom från Högskolan i Borås, och är för närvarande CFO i ESBE Group AB. Maria har även verkat som auktoriserad revisor inom PWC.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Arla Plast årsstämma 2023, som hålls den 10 maj. Inför årsstämman 2023 består Arla Plast valberedning av följande:

Lars Kvarnsund, Svolder AB
Kenneth Synnersten, Synnersten Invest
Fredrik Persson, Nortal Investment

 

För mer information, kontakta
Lars Kvarnsund, ordförande i valberedningen, telefon: 070-516599