Logotype

Årsstämma 2022

Årsstämman kommer att hållas i Borensberg torsdagen den 19 maj 2022.

Aktieägare som önskar föreslå att ett ärende tas upp på stämman, ska inkomma med sådant förslag till  ir@arlaplast.com senast den 31 mars 2022.