Logotype

Arla Plast AB: Arla Plast publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Årsredovisning
Regulatorisk
Arla Plasts års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.arlaplastgroup.com.

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari - 31 december 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Boel Sundvall, IR, tel: +46 705 60 60 18

Denna information är sådan information som Arla Plast AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 kl 12:00 CET.

Om Arla Plast

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden, såsom för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, skyddsbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget grundades 1969 och har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige. Arla Plast är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Small Cap. Läs mer om Arla Plast på www.arlaplastgroup.com.