Logotype

Pressmeddelanden

3 november 2022, 12:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q3 resultat den 10 november 2022 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 torsdagen den 10 november kl 08:00.
22 september 2022, 09:00

Omstrukturering av familjen Synnerstens ägande i Arla Plast

Arla Plast AB (”Arla Plast” eller ”Bolaget”) meddelar att familjen Synnerstens investmentbolag, Synnersten Invest AB (”Synnersten Invest”), idag har beslutat om och genomfört en utdelning av samtliga av Synnersten Invests aktier i Arla Plast till aktieägarna i Synnersten Invest.
15 augusti 2022, 14:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q2 resultat den 18 augusti 2022 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det andra kvartalet 2022 torsdagen den 18 augusti kl 08:00.
26 juli 2022, 16:00
Regulatorisk

Arla Plast förvärvar Alphaplex GmbH

Borensberg 26 juli 2022

Arla Plast har idag förvärvat samtliga aktier i Alphaplex GmbH i Tyskland med en nettoomsättning 2021 om 10,1 MEUR, motsvarande cirka 102,2 MSEK, och med en rörelsemarginal om cirka 8,2 procent.
19 maj 2022, 16:43
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Arla Plast AB

Vid årsstämman i Arla Plast AB (”bolaget”) den 19 maj 2022 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.
9 maj 2022, 17:03

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q1 resultat den 11 maj 2022 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det första kvartalet 2022 den 11 maj kl 08:00.
14 april 2022, 07:30
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Arla Plast AB

2022-04-14  07:30
Aktieägarna i Arla Plast AB, org. nr 556131-2611, (”Arla Plast” eller ”bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 15:00 i bolagets lokaler, Västanåvägen 2, Borensberg.
 
14 februari 2022, 17:30

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s bokslutskommuniké för 2021 den 18 februari 2022 kl 10:00

Arla Plast offentliggör sin bokslutskommuniké för 2021 fredagen den 18 februari kl 08:00.
7 december 2021, 18:15
Regulatorisk

Christian Krichau utnämnd till VD och koncernchef för Arla Plast

Arla Plast AB:s (”Arla Plast”) styrelse har idag fattat beslut om att utse Christian Krichau till permanent VD och koncernchef för Arla Plast. Christian har sedan den 1 november varit interim VD och koncernchef, innan dess var Christian produktionschef inom Arla Plast. 
15 november 2021, 17:00

Valberedning i Arla Plast inför årsstämman 2022

I enlighet med beslut vid Bolagsstämma i Arla Plast AB i april 2021 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör valberedning inför årsstämman 2022.
Visa fler

Media & IR kontakt

Boel Sundvall

Telefon: +46 705 60 60 18
E-post: boel.sundvall@arlaplast.com