Logotype

Pressmeddelanden

1 november 2021, 11:30
Regulatorisk

Henrik Håkansson avgår som VD för Arla Plast

Arla Plast AB:s (”Arla Plast”) styrelse har kommit överens med VD, Henrik Håkansson, att han lämnar sitt uppdrag i bolaget med omedelbar verkan. Styrelsen har beslutat att tillsätta Christian Krichau, nuvarande Production and Technical Manager, som interim VD. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny permanent VD kommer att inledas omedelbart.
18 augusti 2021, 20:28
Regulatorisk

Beslut vid extra bolagsstämma i Arla Plast den 18 augusti 2021

Mot bakgrund av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning hölls Arla Plast AB:s extra bolagsstämma den 18 augusti 2021 genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Den extra bolagsstämman fattade nedanstående beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.
9 augusti 2021, 20:47

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q2 resultat den 12 augusti 2021 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapport för det andra kvartalet 2021 den 12 augusti kl 08:00. Rapporten och
en presentation kommer finnas tillgängliga på bolagets hemsida; www.arlaplastgroup.com.
13 juli 2021, 17:30
Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Arla Plast AB

Aktieägarna i Arla Plast AB, org.nr 556131-2611 (”Arla Plast” eller ”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 18 augusti 2021.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de beslut som har fattats av stämman offentliggörs onsdagen den 18 augusti 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Media & IR kontakt

Boel Sundvall

Telefon: +46 705 60 60 18
E-post: boel.sundvall@arlaplast.com