Logotype

Pressmeddelanden

9 maj 2022, 17:03

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q1 resultat den 11 maj 2022 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det första kvartalet 2022 den 11 maj kl 08:00.
14 april 2022, 07:30
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Arla Plast AB

2022-04-14  07:30
Aktieägarna i Arla Plast AB, org. nr 556131-2611, (”Arla Plast” eller ”bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 15:00 i bolagets lokaler, Västanåvägen 2, Borensberg.
 
14 februari 2022, 17:30

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s bokslutskommuniké för 2021 den 18 februari 2022 kl 10:00

Arla Plast offentliggör sin bokslutskommuniké för 2021 fredagen den 18 februari kl 08:00.
7 december 2021, 18:15
Regulatorisk

Christian Krichau utnämnd till VD och koncernchef för Arla Plast

Arla Plast AB:s (”Arla Plast”) styrelse har idag fattat beslut om att utse Christian Krichau till permanent VD och koncernchef för Arla Plast. Christian har sedan den 1 november varit interim VD och koncernchef, innan dess var Christian produktionschef inom Arla Plast. 
15 november 2021, 17:00

Valberedning i Arla Plast inför årsstämman 2022

I enlighet med beslut vid Bolagsstämma i Arla Plast AB i april 2021 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör valberedning inför årsstämman 2022.
4 november 2021, 12:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q3 resultat den 11 november 2021 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021 den 11 november kl 08:00.
1 november 2021, 11:30
Regulatorisk

Henrik Håkansson avgår som VD för Arla Plast

Arla Plast AB:s (”Arla Plast”) styrelse har kommit överens med VD, Henrik Håkansson, att han lämnar sitt uppdrag i bolaget med omedelbar verkan. Styrelsen har beslutat att tillsätta Christian Krichau, nuvarande Production and Technical Manager, som interim VD. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny permanent VD kommer att inledas omedelbart.
18 augusti 2021, 20:28
Regulatorisk

Beslut vid extra bolagsstämma i Arla Plast den 18 augusti 2021

Mot bakgrund av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning hölls Arla Plast AB:s extra bolagsstämma den 18 augusti 2021 genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Den extra bolagsstämman fattade nedanstående beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.
9 augusti 2021, 20:47

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q2 resultat den 12 augusti 2021 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapport för det andra kvartalet 2021 den 12 augusti kl 08:00. Rapporten och
en presentation kommer finnas tillgängliga på bolagets hemsida; www.arlaplastgroup.com.
13 juli 2021, 17:30
Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Arla Plast AB

Aktieägarna i Arla Plast AB, org.nr 556131-2611 (”Arla Plast” eller ”bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 18 augusti 2021.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de beslut som har fattats av stämman offentliggörs onsdagen den 18 augusti 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Media & IR kontakt

Boel Sundvall

Telefon: +46 705 60 60 18
E-post: boel.sundvall@arlaplast.com