Logotype

Pressmeddelanden

10 augusti 2023, 08:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q2 2023 resultat den 17 augusti 2023 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det andra kvartalet 2023 torsdagen den 17 augusti kl 08:00.
21 juni 2023, 16:04
Regulatorisk

Familjen Synnersten förvärvar teckningsoptioner i Arla Plasts teckningsoptionsprogram

Kenneth Synnersten och Mats Synnersten har idag, genom K Synnersten Holding AB respektive Mats Synnersten AB, förvärvat totalt 375 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 i Arla Plast AB:s (”Arla Plast” eller ”Bolaget”) teckningsoptionsprogram. Teckningsoptionerna förvärvades från anställda i Arla Plast.
19 juni 2023, 16:10
Regulatorisk

Arla Plast AB utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant

10 maj 2023, 17:00
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Arla Plast AB

Vid årsstämman i Arla Plast AB (”bolaget”) den 10 maj 2023 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.arlaplastgroup.com.  
2 maj 2023, 08:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q1 2023 resultat den 9 maj 2023 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det första kvartalet 2023 tisdagen den 9 maj kl 08:00.
4 april 2023, 16:00
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Arla Plast AB (publ)

Aktieägarna i Arla Plast AB (publ), org.nr 556131-2611, (”Arla Plast” eller ”bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 15:00 i bolagets lokaler, Västanåvägen 2, Borensberg.
27 februari 2023, 10:00

Ny ordförande samt två nya ledamöter föreslås till Arla Plast styrelse

Valberedningen i Arla Plast meddelar idag att den förslår Jan Synnersten till ny styrelseordförande i bolaget. Jan Synnersten är sedan maj 2021 styrelseledamot i Arla Plast. Jan Synnersten har sedan lång tid erfarenhet av Arla Plast verksamhet och är idag verksam i QuickNet AB som huvudägare och styrelseordförande.
10 februari 2023, 08:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s bokslutskommuniké för 2022 den 17 februari 2023 kl 10:00

Arla Plast offentliggör sin bokslutskommuniké för 2022 fredagen den 17 februari kl 08:00.
3 november 2022, 12:00

Inbjudan till presentation av Arla Plast´s Q3 resultat den 10 november 2022 kl 10:00

Arla Plast offentliggör delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022 torsdagen den 10 november kl 08:00.
22 september 2022, 09:00

Omstrukturering av familjen Synnerstens ägande i Arla Plast

Arla Plast AB (”Arla Plast” eller ”Bolaget”) meddelar att familjen Synnerstens investmentbolag, Synnersten Invest AB (”Synnersten Invest”), idag har beslutat om och genomfört en utdelning av samtliga av Synnersten Invests aktier i Arla Plast till aktieägarna i Synnersten Invest.
Visa fler

Media & IR kontakt

Jesper Löfgren

Telefon: +46 141 20 38 14
E-post: ir@arlaplast.com